BU BİLGİSAYARLAR BİZİ NASIL ANLIYORLAR?

En son güncellendiği tarih: 20 Mar 2020
Birçoğumuz bilgisayarların nasıl bizi anladığını nasıl bu kadar şeyi yaptığını düşünmüştür.Sihir gibi geliyor ama aslında bilgisayar dediyimiz şey bir elektrik devresinden oluşur ve altında yatan tüm yapı bu devreden elektrik geçsin veya geçmesindir.Bu yapıyıda iki tabanlı(binary)sayı sistemiyle temsil ederiz.Binary sayı sistemleri 0 ve 1 sayılarından oluşan sayı dizileridir.0 devreden akım geçmesin 1 ise akım geçsin demektir.Tüm yazdığımız programlar aslında son aşama olarak 0 ve 1 haline getirilip o devrelerin anlayacağı şekile sokuluyor.O elektriğin o devrelerdeki tellerden geçip geçmemesiyle bizim komutlarımız çalışıyor.Günlük hayatta hepimizin kullandığı sayı sistemi onluk sayı sistemdir.Onluk sayı sistemimiz binary şekilde ifade edilebilir yani 1 ve 0 dizileri şeklinde yazabiliriz biraz açacak olursak mesela bizim sayı sistemimize göre 1234 sayısını inceliyelim.Onluk sayı sisteminde olduğunu söylemiştik birler basamağı 10 üzeri 0 ile çarpılıyor.Onlar basamağı 10 üzeri 1 ile çarpılıyor.Yüzler basamağı 10 üzeri 2 ile çarpılıyor ve son olarak binler basamağı 10 üzeri 3 ile çarpılıyor.2 li tabanda ise aynı şekilde ikinin üsleri şeklinde gider.Örnek olarak 10101 sayısını inceliyelim.Sağdan başlar şekilde 2 üzeri 0 ile 1 sayısını çarparız.2 üzeri 1 ile 0 sayısını çarparız.2 üzeri 2 ile 1 sayısını çarparız ve bu şekilde gidip hepsini toplarız.Bu sayının aslında onluk taban sisteminde 21 sayısına eşit olduğunu buluruz.Böylece aslında her sayının 1 ve 0 sayı dizileri şeklinde yazılabileceğini öğrendik.Peki gelelim her zaman duyduğumuz bit kavramına bu bit nedir aslında.Bit arttıkça kalite arttığını hepimiz biliyoruz ve bilgisayar alırken her zaman bitin yüksek olmasını isteriz.Bir devre düşünelim o devrede bir telin bir bit olduğunu hayal edelim.O tel üzerinde iki farklı durum vardır ya akım geçer ya da akım geçmez.2 tel düşünelim toplam da 4 farkı durum olur.Farkındaysanız iki farklı durum olduğu için sürekli ikinin üsleri şeklinde artar.Başta tele bit demiştik 4 tel 4 bittir.2 üzeri 4=16 yapar.4 bitten oluşan bir yerde 1 den 16 ya kadar sayılarla işlem yapabilirsiniz.Bit bir matematiksel yapının elektriksel karşılığıdır.Tel örneğini o yüzden verdik.Umarım bit ve bilgisayarın bizi nasıl anladığıyla ilgili kafanızda birşeyler oluşmuştur.Videolar,resimler,ses titreşimleri hepsi bilgisayarlarımızda önce matematisel bir ifade heline getirilir ve ordan binary sisteme dönülür.Bilgisayar sadece 0 ve 1 olarak o bilgileri alır ve elektrik devreleriyle istediğimiz komutları uygular.


YAZAR:ONUR YERAL

Puan hesapla

İçeriklerimizi takip etmek için abonemiz olun

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Tüm hakları www.bilenkalem.com sitesine aittir.