C++ MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR

Matematiksel fonskiyonları kullanmanız gerekiyorsa kullanabilmek için matematik kütüphanesini kodunuzun başında eklemelisiniz daha önce gördüğümüz gibi bir kütüphane eklemek için #include<kütüphanemizin adı>       şeklinde yazmalıyız.Matematik fonksiyonları için kütüphanemizi iki şekilde tanımlayabiliriz.

#include<math.h>     veya     #include<cmath>     şeklinde kütüphanemizi ekleyebiliriz.

                                                                       

                                                                     TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR

COSİNÜS ALMA:Bir derecenin kosinüs değerini bulmak için cos(istediğimiz sayı);  şeklinde yazarak sonucu bulabiliriz.

Örneğin 0 derecenin cosinüs değerini bulmak için cos(0); şeklinde tanımlarız ve bu yazdığımız satırın matematiksel değeri 1'dir.Bildiğiniz üzere cos(0)=1. Eğer bir değişken tanımlayarak bu değeri o değişkene eşitlersek değişken 1 değerini alır.

        int a;

        a=cos(0);

        cout<<a;

Yukarıdaki gibi bir kod yazarsak ilk satırda tam sayi değişkenlimizi tanımlamış oluruz.İkinci satırda o değişkenin cos 0 değerine eşit olduğunu söylüyoruz ve son olarak üçüncü satırda  a değişkenini 'cout' fonksiyonu ile ekrana yazdırıyoruz.Cos 0=1 olduğu için programı çalıştırdıktan sonra biz ekranda 1 sayısını görürüz.

ARC COS ALMA:Bir sayının arc cos değerini bulma cosinüsün tersini almaktır.Cos fonksiyonuna benzer şekilde bu fonksiyonuda kullanabilirsiniz.Sadece fonksiyonun başına  a harfi koymalısınız.   acos(istediğiniz sayi);

       int a;

       a=acos(1);

       cout<<a;

Yukarıdaki şekilde yazınca ekranda 0 değerini görürüz.Çünkü cosinüsü bir değerini veren derece 0 dır.

Diğer trigonometrik fonksiyonlarda aynı şekilde kullanılmaktadır.Sadece fonksiyonlar isimlerine göre değişmektedir.

sin(istediğiniz değer);      sinüs değeri için                        sin(90);    bu ifadenin değeri 1'dir.

asin(istediğiniz değer);    arcsinüs değeri için                  asin(1);      bu ifadenin değeri 90'dır.

tan(istediğiniz değer);      tan değeri için                           tan(45);    bu ifadenin değeri 1'dir.

atan(istediğiniz değer);    arctanjant değeri için             atan(1);   bu ifadenin  değeri 1'dir.

                                                                         LOGARİTMA FONKSİYONU

C++ programlama dilinde logaritma işlemlerini yapmak için log fonksiyonunu kullanırız.Eğer almak istediğimiz logaritmanın tabanı 10 ise log(istediğimiz değer); şeklinde yazmamız yeterlidir.

  Eğer 10 değilde başka bir tabanda logaritma alacaksak logb(istediğimiz değer); şeklinde yazmalıyız.Buradaki b istediğimiz taban değeridir örneğin iki tabanında logaritma alacaksak log2(istediğimiz değer) şeklinde yazarız.

Örneğin 10 tabanında 100 değerini bulmak için c++ programlama dilinde log(100); şeklinde yazarız.10 tabanında 100 ifadesi 2 olduğu için bu ifadenin değeri 2 olacaktır.

Eğer 2 tabanında 8 değerini bulmak istiyorsak log2(8); yazmalıyız.Logaritma kuralları gereği bu ifadenin değeri 3 olduğu için 3 değerini alır.

int a;

a=log(100);

cout<<a;

Yukarıdaki ifade ekrana 2 değerini yazar.

int a;

a=log2(8);

cout<<a;

Yukarıdaki ifade ekrana 3 değerini yazar.

                                                                              ÜS ALMA FONKSİYONU

Bir sayının üssünü almak için pow(a,b); fonksiyonunu kullanırız.Buradaki a harfi tabanı b harfi üs kısmını ifade ediyor.

Örnek olarak 3 üzeri 2 işlemini c++ içinde yapmak için pow(3,2); şeklinde yazarız.

int a;

a=pow(3,2);

cout<<a;

Yukarıdaki koda göre ekranda 9 sayısını görürüz.Çünkü ikinci satırda a ifadesini 3 üzeri 2 'ye eşitledik ve üçüncü satırda ekrana yazdırdık.

                                                                            KAREKÖK VE KÜPKÖK ALMA FONKSİYONU

Herhangi bir a sayısının karekökünü almak için sqrt(a); şeklinde yazmamız yeterli.

Örneğin 4 sayısının karekökü 2 dir.Eğer program içinde sqrt(4); yazarsak bu ifade ikiye eşit olur yani cout<<sqrt(4);

şeklinde  yazarsak ekrana 2 yazdırmış oluruz.

Küp kök ifadeside aynı şekilde çalışmaktadır.Sadece isim olarak değişmektedir sqrt(a) yerine cbrt(a); yazarız.

                                                                         MUTLAK DEĞER ALMA FONKSİYONU

Bir ifadenin mutlak değerini almak istiyorsak abs(); ifadesini kullanırız.Örneğin -8 sayısının mutlak değerini almak istersek abs(-8); şeklinde yazarız ve bildiğiniz gibi bu ifadenin değeri 8 olur.

                                                   KÜTÜPHANE GEREKTİRMEĞEN DİĞER MATEMATİK OPERATÖRLERİ

Bölme:     /

Çarpma:  *

Toplama:  +

Çıkarma:   -

Kalan bulma:  %    (Eğer 10 sayısının 3 ile bölümünden kalan bulmak istersek 10%3 yazarız.)

     

                                                                                       

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Tüm hakları www.bilenkalem.com sitesine aittir.