DEĞİŞKENLER

Değişkenler bilgisayarda verilerimize bölge ayırmamızı sağlar.Bir kaç değişken tipimiz vardır.

İNT=Tamsayı değişkenler için kullanılır.

FLOAT=Ondalıklı sayılar için kullanılır.

DOUBLE=Ondalıklı sayılar için kullanılır.

CHAR=Sadece bir karekteri tutar.

STRİNG=Kelimeleri tutar.

Değişkenlerimize isim koymalıyız.Örneğin değişken ismimiz example olsun.aşağıdaki gibi tanımlarız.

int example;

char example;

string example;

double example;

float example;

NOT:GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ NOKTALI VİRGÜLÜ UNUTMUYORUZ HEMEN HEMEN HER SATIRI NOKTALI VİRGUL İLE KAPATIRIZ.

STRİNG VE CHAR

String ve char değişkenlerine tanım yaparken bazı özel durumlarımız vardır.String girerken her zaman noktalı virgül içinde gireriz.

string example="deneme";

bu gördüğünüz satır example değişkenimize deneme yazdırdı.

Char için ise tırnak kullanılır.

char example="a";

bu gördüğünüz satır example değişkenine a yazdırdı.

CİN NEDİR?

Cin kullanarak kullanıcıdan değişkenlere değer atamasını isteriz.Örneğin example diğer değişkenimiz olsun 

cin>>example;

bu satır kullanıcıya example değişkenine değer girmesini sağlar.

MATEMATİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

ÇARPMA OPERATÖRÜ   *

BÖLME OPERATÖRÜ     /

TOPLAMA OPERATÖRÜ  +

ÇIKARMA OPARATÖRÜ   -

KALAN    %

Bu öğrendiklerimizi kullanarak bir program yazalım.İki değeri kullanıcımızdan isteyelim ve öğrendiğimiz matematik operatörleriyle sonuçlarını yazdıralım. 

#include <iostream>

#include <math.h>

using namespace std;

int main(){

int sayi1,sayi2,carp,bol,topla,cikar;

cout<<"Lutfen birinci sayimizi girelim:";

cin>>sayi1;

cout<<"Lutfen ikinci sayimizi girelim:";

cin>>sayi2;

carp=sayi1*sayi2;

bol=sayi1/sayi2;

topla=sayi1+sayi2;

cikar=sayi1-sayi2;

cout<<"Sayilarin carpimi="<<carp;

cout<<"Sayilarin toplami="<<topla;

cout<"Sayilarin bölümü="<<bol;

cout<<"Sayilarin farki="<<cikar;

return 0;

}

NOT=Daha önce öğrendiğimiz endl komutunu kullanarak bu yazılımı daha estetik hale getirebiliriz.

2.DERSİN ÖRNEK PROGRAMLARINI GÖRMEK İÇİN

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Tüm hakları www.bilenkalem.com sitesine aittir.